Voorbeeld: Maximaal toegestaan muziekgeluidniveau in maatwerk

Antwoord

Een café doet een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. In het akoestisch onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:

  • Met de huidige geluidisolatie wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit als het equivalent muziekgeluidniveau in het café niet meer dan 80 dB(A) bedraagt..
  • Het café wordt verbouwd waardoor de geluidisolatie toeneemt. Als de verbouwing klaar is wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit als het equivalent muziekgeluidniveau in het café niet meer dan 90 dB(A) bedraagt.

Het bevoegd gezag legt het café een maatwerkvoorschrift op waarin wordt bepaald dat het muziekgeluidniveau in het café met een begrenzer moet worden gemaximaliseerd tot 80 dB(A). Dit is in overeenstemming met de huidige situatie.

Na het voltooien van de verbouwing dient het café bij het bevoegd gezag een verzoek tot aanpassing van het maatwerkvoorschrift in. Bij het verzoek voegt het café ter onderbouwing een nieuw akoestisch onderzoek met de resultaten van controlemetingen. Uit de controlemetingen blijkt dat met een muziekgeluidniveau van 90 dB(A) kan worden voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Het bevoegd gezag reageert positief op het verzoek en past het maatwerkvoorschrift aan. Het muziekgeluidniveau in het café moet nu met een begrenzer worden gemaximaliseerd tot 90 dB(A).