Wordt de Activiteitenbesluit-melding van een windturbine bij een vergunningplichtige inrichting getoetst aan geluidvoorschriften uit omgevingsvergunning?

Vraag

Een vergunningplichtige inrichting (type C) doet een melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor een windturbine. Vindt er ook een toets plaats aan de geluidvoorschriften uit de omgevingsvergunning?

Antwoord

Nee.

In hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn geluidvoorschriften opgenomen voor windturbines of een combinatie van windturbines. Het geluid van de windturbine is volledig gereguleerd met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

N.B. 1 Cumulatie van verschillende windturbines kan aanleiding zijn tot maatwerk in het kader van het Activiteitenbesluit. Zie: andere waarden voor windturbines. Cumulatie van windturbines met andere activiteiten binnen de inrichting wordt beschouwd in het ruimtelijk spoor.

N.B. 2 Voor andere activiteiten zoals wasplaatsen en warmtekrachtinstallaties waarvoor geen geluidvoorschriften in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen, vindt wel een toets plaats aan de geluidvoorschriften uit de omgevingsvergunning. Zie ook: Activiteitenbesluit: Melding vergunningplichtige inrichting (type C) en toets aan geluidvoorschriften.