Dossier Wabo en Geluid

Voor het aspect geluid zijn er drie (groepen) van toestemmingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van belang:

  • het bouwen van een bouwwerk
  • het oprichten, veranderen of het inwerking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk
  • opheffen strijdigheid bestemmingsplan of beheersverordening

U vindt hier informatie over deze toestemmingen. Ook in andere (al dan niet "aangehaakte") toestemmingen kan het aspect geluid een rol spelen. Bijvoorbeeld in een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Daarover vindt u hier geen informatie.


Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) integreert circa 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) tot één omgevingsvergunning.