Vragen en antwoorden: grenzen vergunningplicht milieu voor dienstverlening en overige activiteiten

De vragen en antwoorden op deze pagina gaan over activiteiten in de dienstverlenende sector en overige sectoren in relatie tot de verplichting tot een Omgevingsvergunning milieu.

In diverse categorieën van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) ligt vast wanneer voor deze activiteiten een Omgevingsvergunning milieu verplicht is.

Zie ook
Biomassa

[Activiteitenbesluit artikel  1.1 lid 1; Besluit omgevingsrecht bijlage I onder A]

Biomassa:

  1. producten die bestaan uit plantaardig landbouw- of bosbouwmateriaal dat gebruikt kan worden als brandstof om de energetische inhoud ervan te benutten
  2. plantaardig afval uit land- of bosbouw
  3. plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie, indien de opgewekte warmte wordt teruggewonnen
  4. vezelachtig plantaardig afval afkomstig van de productie van ruwe pulp en van de productie van papier uit pulp, indien het op de plaats van productie wordt meeverbrand en de opgewekte warmte wordt teruggewonnen
  5. kurkafval
  6. houtafval, met uitzondering van houtafval dat ten gevolge van een behandeling met houtbeschermingsmiddelen of door het aanbrengen van een beschermingslaag gehalogeneerde organische verbindingen dan wel zware metalen kan bevatten.