Hogere waarde en omgevingsvergunning met Afdeling 3.4 Awb (artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3, Wabo)

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure tot het vaststellen van een hogere waarde voor een omgevingsvergunning met Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze informatie wordt weergegeven op twee manieren:

  • een stapsgewijze procedureweergave (hier kunt u zien hoe en op welke manier de procedure is opgebouwd)
  • een compleet overzicht van de procedure (hier vindt u in het kort alle relevante handelingen).

Op deze webpagina staat geen informatie over:


Procedures bestemmingsplannen

Heeft u ook interesse in de procedures bij bestemmingsplannen? Ga dan snel naar de pagina over de bestemmingsplanprocedure.