Gezoneerd industrieterrein: Uitbreiding bestaande woning binnen zone

Vraag

Een bestaande woning binnen de zone van een gezoneerd industrieterrein wil uitbreiden. De huidige gevelbelasting bedraagt 53 dB(A). Na uitbreiding zal de gevelbelasting 57 dB(A) bedragen. Is dit mogelijk?

Antwoord

Omdat de woning na uitbreiding de voorkeursgrenswaarde van 55 dB(A) overschrijdt moet een hogere waarde procedure gevolgd te worden. Hierbij kan een hoogst toelaatbare gevelbelasting van 60 dB(A) worden toegestaan. Het hoogst toelaatbare binnenniveau bedraagt 35 dB(A).