Hoe moet een school die 's avonds en of 's nachts niet in gebruik is, getoetst of beoordeeld worden?

Vraag

Hoe moet een school die 's avonds en of 's nachts niet in gebruik is, getoetst of beoordeeld worden?

Antwoord

Bij een school wordt voor de berekening van de geluidbelasting de avondperiode en/of de nachtperiode buiten beschouwing gelaten (art. 1.6, lid 1 Besluit geluidhinder (Bgh)). Dit geldt alleen als de school alleen overdag als school in gebruik is.

Artikel 1.6, lid 1 Bgh:
Bij de bepaling van de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein, vanwege een weg of vanwege een spoorweg, van de gevel van onderwijsgebouwen en kinderdagverblijven wordt de waarde van de geluidsbelasting over de periode 19.00-23.00 uur (avond) of de periode 23.00-07.00 uur (nacht) buiten beschouwing gelaten, voor zover deze gebouwen in de betrokken periode niet overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt.

Voor een school die alleen overdag in gebruik is, wordt voor de geluidsbelasting uitgegaan van Lday (in dB).

Voor een school die zowel overdag als 's avonds in gebruik is, wordt de geluidsbelasting als volgt berekend:

Lde