Verdwijnen vastgestelde hogere waarden als gevolg van de invoering van geluidproductieplafonds?

Vraag

Verdwijnen vastgestelde hogere waarden van geluidsgevoelige objecten in de zone van rijksinfrastructuur als gevolg van de invoering van geluidproductieplafonds?

Antwoord

Nee.

Deze hogere waarden zijn niet ingetrokken en blijven dus gelden. Deze hogere waarden hebben nog betekenis bij toetsing aan het Bouwbesluit 2012 in het kader van de omgevingsvergunning bouwen. Dit is aan de orde bij geluidsgevoelige objecten die voor 1 juli 2012 zijn geprojecteerd en waarvoor nog geen omgevingsvergunning bouwen is verleend. Voor bestaande geluidsgevoelige objecten hebben deze hogere waarde geen betekenis meer.

De Wet geluidhinder is overigens nog steeds van toepassing voor woningen die geprojecteerd worden in de zone van rijksinfrastructuur. Hiervoor moeten hogere waarden worden vastgesteld.