Wegverkeerslawaai: Breedte geluidszone

Vraag

Hoe breed is de geluidszone langs een autoweg of autosnelweg die door de bebouwde kom loopt?

Antwoord

In art. 74 Wgh is aangegeven hoe breed de geluidszone (het onderzoeksgebied) langs wegen is. Deze breedte hangt af van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied ligt.

De definitie van stedelijk gebied en buitenstedelijk gebied is te vinden in art. 1 Wgh. Hieruit blijkt dat een autoweg of autosnelweg per definitie in buitenstedelijk gebied ligt.

Uit art. 74 Wgh volgt dan dat de zone van een autoweg of autosnelweg zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg:

  • vijf of meer rijstroken: 600 meter
  • drie of vier rijstroken: 400 meter
  • een of twee rijstroken: 250 meter.

Zie ook: