Alle wijzigingen Wet geluidhinder

Hier vindt u alle wijzigingen van de Wet geluidhinder vanaf 1 januari 2007 (modernisering van het instrumentarium geluidsbeleid).

Toelichting

De getoonde datum is de datum van kracht worden van de wet of eventueel de datum van terugwerking bij  terugwerkende kracht. U vindt per wijziging:

  • een kort overzicht van de belangrijkste aanpassingen
  • De link naar de publicatie in het Staatsblad
  • links naar alle relevante kamerstukken