Kunnen omissies in het geluidregister voor wat betreft van rechtswege vastgestelde geluidproductieplafonds gecorrigeerd worden?

Vraag

Kunnen omissies in het geluidregister voor wat betreft van rechtswege vastgestelde geluidproductieplafonds gecorrigeerd worden?

Antwoord

Ja. Als u een omissie in het geluidregister signaleert kunt u die bij de beheerder van het register melden. Via deze wegen kunt u ook vragen stellen over de inhoud en werking van het geluidregister.

De minister kan op verzoek of ambtshalve geluidproductieplafonds aanpassen. Voor het herstellen van omissies is in 11.47, eerste lid Wm een verkorte procedure beschreven. Het gaat hierbij om de volgende gevallen:

  • Onjuiste brongegevens in het geluidregister.
  • Het geluidproductieplafond niet overeenkomt met de brongegevens.

In dit geval geldt de reguliere procedure uit de Awb.