Mag de wegbeheerder een scherm of wal dat door de gemeente is neergezet meenemen in de berekening van geluidproductieplafonds?

Vraag

Mag de wegbeheerder een scherm of wal dat door de gemeenten is neergezet meenemen in de berekening van geluidproductieplafonds?

Antwoord

Ja. Mits het scherm of de wal in het geluidregister is opgenomen.

Uit artikel 2, eerste lid, onder e Regeling geluid milieubeheer blijkt dat afschermende objecten onderdeel zijn van de brongegevens met betrekking tot de geluidproductieplafonds. Volgens artikel 1 van deze regeling zijn afschermende objecten "ter verbetering van de kwaliteit van het milieu direct langs een weg of spoorweg geplaatste wallen en schermen". Deze objecten zijn betrokken in de van rechtswege vastgestelde geluidproductieplafonds.

Als een gemeente een nieuw scherm of wal plaatst, kan de gemeente een verzoek doen tot wijziging van het geluidsproductieplafond. In de vraag Geluidproductieplafonds: procedure wijziging zijn de voorwaarden bij een dergelijk verzoek benoemd. De Minister kan ook het geluidsproductieplafond ambtshalve wijzigen als een gemeente in die situatie een dergelijk verzoek niet doet.