Definitie geluidproductieplafonds en reikwijdte

Geluidproductieplafond

Een geluidproductieplafond geeft de toegestane geluidproductie (geluidwaarde in Lden) vanwege een weg of spoorweg aan. Geluidproductieplafonds gelden op referentiepunten langs wegen en spoorwegen.

Reikwijdte ( art. 11.17 Wm)

De geluidproductieplafonds gelden voor op de geluidplafondkaart aangegeven:

  • wegen in beheer van het Rijk
  • hoofdspoorwegen
  • aan te leggen wegen in het beheer van het Rijk en hoofdspoorwegen.

Op de geluidplafondkaart kunnen andere wegen en spoorwegen enaan te leggen wegen- en spoorwegen worden aangegeven waarvoor geluidproductieplafonds van toepassing zijn.

De geluidplafondkaart wordt bij ministeriële regeling vastgesteld en is elektronisch beschikbaar.