Geluidregister

Geluidregister [art. 11.25 Wm en art. 11.46, tweede lid Wm]

Hieronder staat welke informatie is opgenomen in geluidregister voor rijksweg of spoor. Het bevat gegevens die horen bij geluidproductieplafonds.

Het register bevat geografische informatie zoals:

  • de ligging van referentiepunten
  • de hoogte van het geluidproductieplafond op deze punten en
  • de brongegevens

Het register bevat ook informatie over de besluiten:

  • de totstandkoming van het geluidproductieplafond
  • het meest recente besluit waarbij het geluidproductieplafond is vastgesteld of gewijzigd

Als het geluidproductieplafond is gewijzigd, bevat het register ook informatie over:

  • de mededeling tot uitstel van verlaging van het plafond
  • de vrijstelling van het plafond
  • de ontheffing van naleving van het plafond

In het geluidregister staat ook voor welke wegen en spoorwegen een saneringsplan is opgesteld.

Het geluidregister voor rijksweg en spoor

Het geluidregister voor rijks- en spoorwegen is openbaar en elektronisch toegankelijk:

Rijkswegen

Spoorwegen