Naleving, vrijstelling en ontheffing

Naleving, vrijstelling en ontheffing geluidproductieplafonds (§ 11.3.2.1 Wm)

De wegbeheerder zorgt voor de naleving van de geluidproductieplafonds. Een maatregel die de geluidoverdracht vanwege een weg of spoorweg beperkt, wordt voor de na als zij in het geluidregister is opgenomen. De beheerder kan daartoe een verzoek doen.

De wegbeheerder stuurt elk jaar voor 1 oktober een verslag naar de Minister overde naleving van de geluidproductieplafonds in het voorafgaande kalenderjaar. Het verslag bevat in ieder geval:

  • een vergelijking van de berekende geluidproductie op de referentiepunten met de geldende geluidproductieplafonds
  • een overzicht van weg- of baanvakken waar de berekende geluidproductie op een of meer referentiepunten 0,5 dB of minder onder het geldende geluidproductieplafond ligt
  • een verantwoording van de validatie van de berekende waarden.

De plicht tot naleving geldt niet als vrijstelling of ontheffing is verleend. (verwijzing naar respectievelijk art. 11.23 Wm en art. 11.24 Wm)