Wijziging geluidkartering

Op 26 November 2018 is de Regeling tot wijziging van de Regeling geluid milieubeheer en het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gepubliceerd in Staatscourant 2018 nr. 63433.

Deze wijziging trad op 1 januari 2019 in werking.

Aanpassing Regeling geluid milieubeheer

Artikel 6 van de Regeling geluid milieubeheer is gewijzigd. Deze aanpassing koppelt het aantal inwoners per woning aan het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Het gemiddeld aantal inwoners per woning was 2.2 op basis van artikel 6 Rgm. Maar het aantal inwoners is niet constant.  De koppeling van artikel 6 aan de cijfers van het CBS zorgt nu voor actualiteit. Daarnaast het is een betere weergave is van de gemiddelde grootte van een huishouden.

Aanpassing Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Alle Europese agglomeraties gebruiken bij de volgende geluidsbelastingkaarten de gemeenschappelijke rekenmethode van de richtlijn EU 2015/996. Dit staat in het aangepaste artikel 7 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De nieuwe rekenmethode vervangt de bestaande Bijlage VII. Ook vervallen artikel 7.1 tot en met 7.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De rekenmethode staat ook bekend als CNOSSOS.