Lokaal geluidbeleid: Welke onderdelen

Vraag

Voor welke onderdelen kan lokaal geluidbeleid worden opgesteld?

Antwoord

Voor het opstellen van lokaal geluidbeleid is een aanleiding en/of reden nodig. Dit hoeft zeker niet voor de gehele gemeente (totaal gemeentelijk geluidbeleid) te zijn. We kennen lokaal geluidbeleid voor de volgende onderdelen (opsomming is niet uitputtend):

  • Hogere Waarden Geluid
  • Geluidbeheer van industrie- en bedrijventerreinen
  • Horecabeleid
  • Evenementenbeleid
  • Verkeersmilieubeleid
  • Geluidbeleid voor de regeling van geraasmakende werkzaamheden (APV-geluidbeleid)