Uitvoering Kartering en Actieplan

Een aantal overheden stelt de geluidsbelastingkaarten uiterlijk 30 juni 2017 vast. Zij overwegen opnieuw het actieplan en passen dit zo nodig aan. Het actieplan wordt vóór 18 juli 2018 vastgesteld.

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt de overheden die geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten opstellen. Overheden kunnen vragen stellen over de uitvoering van kartering en actieplan via het Helpdeskformulier.

Downloaden tabel actieplan

Indienen actieplan

Hoe werkt het vanaf 2021?

Europese Richtlijn omgevingslawaai

Beheerders van belangrijke infrastructuur en gemeenten binnen agglomeraties stellen iedere 5 jaar een geluidsbelastingkaart en een actieplan op. Deze verplichting komt voort uit de Europese Richtlijn omgevingslawaai (pdf, 337 kB). Deze richtlijn is in 2004 in de Wet geluidhinder verwerkt en in 2012 omgezet naar de Wet milieubeheer.

De eerste geluidsbelastingkaarten en actieplannen zijn in respectievelijk 2007 en 2008 vastgesteld.