Uitvoering Kartering en Actieplan

Een aantal overheden stelt een geluidsbelastingkaart uiterlijk 30 juni 2022 vast. Zij overwegen opnieuw het actieplan en passen dit zo nodig aan. Daarna wordt het actieplan geluid vóór 18 juli 2024 vastgesteld.

Europese richtlijn omgevingslawaai

Deze verplichting komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze richtlijn is in 2004 in de Wet geluidhinder verwerkt en in 2012 omgezet naar de Wet milieubeheer. De Europese richtlijn is ook geïmplementeerd in de Omgevingswet.

Actieplan geluid 2024

Het actieplan geluid wordt vastgesteld onder het regime van de Omgevingswet. Informatie over het opstellen kunt u vinden bij het Informatiepunt Leefomgeving.

Helpdesk

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt de overheden die geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten opstellen. Overheden kunnen vragen stellen over de uitvoering van kartering en actieplan.