Verzenden Actieplan geluid

Met dit formulier kunnen overheden informatie over het actieplan verzenden naar InfoMil. De informatie die u verzendt, omvat:

  • Ingevuld Excelbestand van InfoMil, waarvan de bestandsnaam begint met NL_a_AP_
  • De samenvatting van het actieplan (volgens artikel 24 Bgm). Het volledige actieplan hoeft niet worden aangeleverd. Het kan wel, maar dan als extra informatie.
  • Het besluit van het bestuur over de vaststelling van het actieplan.

Foutmelding bij verzenden

Het blijkt dat u dit formulier niet kunt verzenden als u uw bijlage met het Excelbestand hebt opgenomen. Dat kan wel als u het bestand (eventueel met de andere bestanden) eerst inpakt in bijvoorbeeld een ZIP-file.

De foutmelding komt door de beveiliging op het bestandstype 'Excelwerkmap met macro's'. Helaas hebben we nog geen oplossing gevonden om dit ongemak te verhelpen.

Eén formulier per gemeente

Wij ontvangen graag één formulier per gemeente. Als een organisatie de informatie van meerdere gemeenten wil toesturen, gebruiken zij dus meerdere formulieren.


Verplichting in Wet milieubeheer

Artikel 11.9 lid 3 Wm is ook van toepassing op actieplannen. Volgens dit artikel zenden provincies en de gemeenten binnen een agglomeratie het actiepan aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Kenniscentrum InfoMil verzamelt namens de minister deze informatie via dit contactformulier.

Helpdesk

Vragen over de uitvoering van geluidsbelastingkaarten en actieplannen kunt u stellen met het helpdeskformulier.