Tabel actieplan voor InfoMil

Overheden die een actieplan geluid vaststellen, sturen informatie over dat actieplan op naar Kenniscentrum InfoMil. Hier presenteert InfoMil een tabel voor het actieplan.

Download tabel actieplan voor InfoMil

Informatie uit deze tabel levert InfoMil direct aan de Europese commissie.

Bestandsnaam is uniek

Als u de gevraagde informatie in de tabel heeft ingevuld, slaat u het bestand op. Dat doet u met een speciale groene knop aan de bovenzijde van dat tabblad.

Het bestand krijgt dan een unieke bestandsnaam. Deze naam bevat een code voor de rapportage naar de Europese commissie. Het is daarom belangrijk dat u de tabel met deze bestandsnaam ons retour stuurt.


Aanleveren actieplan geluid

Binnen één maand na het vaststellen van de geluidsbelastingkaart verzendt u naar Kenniscentrum InfoMil de volgende documenten:

  • Een beknopte samenvatting dat voldoet aan artikel 24 Bgm: pdf- of Wordbestand. Het volledige actieplan hoeft niet worden aangeleverd. Dat kan wel, maar dan als extra informatie.
  • Een tabel over het actieplan: het Excelbestand van InfoMil.
  • Het besluit van het bestuur over de vaststelling van het actieplan: pdf-bestand.