Geluidsbelastingkaarten indienen

Met dit formulier kunnen overheden de geluidsbelastingkaart verzenden naar InfoMil. De informatie die u verzendt, omvat:

  • de strategische kaart: het excelbestand van InfoMil
  • de geografische kaarten: shape-bestanden
  • het besluit van het bestuur over de vaststelling van de geluidsbelastingkaart: pdf-bestand

Het is wenselijk dat u ook geografische kaarten verzendt. Dit zijn bijvoorkeur shape-bestanden. Als deze niet beschikbaar zijn, kunt u ook een ander soort bestand verzenden.

Wij ontvangen graag één formulier per gemeente. Als een organisatie de geluidsbelastingkaarten van meerdere gemeenten wil toesturen, gebruiken zij dus meerdere formulieren.

In totaal kan niet meer dan 10 MB worden verstuurd. Daarbij geldt ook dat een bestand niet groter mag zijn dan 7 MB. Grotere bestanden kunt u sturen via Wetransfer naar geluid.infomil@rws.nl


Verplichting in Wet milieubeheer

Volgens artikel 11.9 lid 3 Wm zenden provincies en de gemeenten binnen een agglomeratie de geluidsbelastingkaart aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Kenniscentrum InfoMil verzamelt namens de minister deze informatie via dit contactformulier.

Helpdesk

Vragen over de uitvoering van geluidsbelastingkaarten en actieplannen kunt u stellen met het Helpdeskformulier.