Geluidsbelastingkaart opstellen

De geluidsbelastingkaart geeft de geluidssituatie van belangrijke geluidsbron weer in het gebied rond of langs die geluidsbron. Een geluidsbelastingkaart is:

  1. de basis voor het verstrekken van gegevens aan de Europese Commissie
  2. een bron van informatie voor het publiek
  3. de basis voor het actieplan.

Een groot aantal overheden stelt de geluidsbelastingkaarten uiterlijk 30 juni 2017 vast.


Verzoek contactgegevens

Om de betrokken overheden én organisaties goed van dienst te zijn, vragen wij om contactgegevens. Wilt u zo vriendelijk zijn dit formulier in te vullen als u betrokken bent bij de uitvoering van de kartering en actieplannen?

Europese Richtlijn omgevingslawaai

Beheerders van belangrijke infrastructuur en gemeenten binnen agglomeraties stellen iedere 5 jaar een geluidsbelastingkaart en een actieplan op. Deze verplichting komt voort uit de Europese Richtlijn omgevingslawaai. Deze richtlijn is in 2004 in de Wet geluidhinder verwerkt en in 2012 omgezet naar de Wet milieubeheer.

De eerste geluidsbelastingkaarten en actieplannen zijn in respectievelijk 2007 en 2008 vastgesteld.

Helpdesk

Overheden kunnen vragen over de uitvoering van deze wettelijke taken stellen via het Helpdeskformulier.

Indienen actieplannen tweede ronde

Overheden die voor de tweede tranche nog actieplannen moeten indienen, kunnen deze aanleveren bij Kenniscentrum InfoMil – Geluid.