Geluidsbelastingkaart opstellen

De geluidsbelastingkaart geeft de geluidssituatie van belangrijke geluidsbron weer in het gebied rond of langs die geluidsbron. Een geluidsbelastingkaart is:

  1. de basis voor het verstrekken van gegevens aan de Europese Commissie
  2. een bron van informatie voor het publiek
  3. de basis voor het actieplan.

Een groot aantal overheden stelt de geluidsbelastingkaarten uiterlijk 30 juni 2022 vast.


Europese Richtlijn omgevingslawaai

Beheerders van belangrijke infrastructuur en gemeenten binnen agglomeraties stellen iedere 5 jaar een geluidsbelastingkaart en een actieplan op. Deze verplichting komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze richtlijn is in 2004 in de Wet geluidhinder verwerkt en in 2012 omgezet naar de Wet milieubeheer.

Wet milieubeheer of Omgevingswet?

De richtlijn omgevingslawaai is ook geïmplementeerd in de Omgevingswet. De geluidsbelastingkaart wordt uiterlijk 30 juni 2022 vastgesteld. Omdat de Omgevingswet na deze datum in werking treedt, valt deze vaststelling nog onder het regime van de Wet milieubeheer.

Volgens artikel 4.97 Invoeringswet Omgevingswet is een geluidsbelastingkaart die is vastgesteld onder de Wet milieubeheer, een geluidbelastingkaart onder de Omgevingswet. De geluidsbelastingkaart die is vastgesteld onder de Wet milieubeheer, behoudt daarmee zijn status. En zijn geen juridische of technische aanpassingen nodig.

Helpdesk

Overheden kunnen vragen over de uitvoering van deze wettelijke taken stellen via het helpdeskformulier.