Stappenplan geluidsbelastingkaart

Bij het opstellen van een geluidsbelastingkaart en actieplan doorlopen de overheden een aantal stappen.

De planning van de stappen is niet vastgelegd. De overheden kunnen zelf hun planning bepalen. De planning die we hier presenteren, is een handvat.

In de Wet milieubeheer is wel een datum vastgelegd voor:

  • het vaststellen van de geluidsbelastingkaarten: vóór 30 juni 2017
  • het publiceren van de geluidsbelastingkaart: vóór 30 juli 2017
  • het aanleveren van de geluidsbelastingkaart: vóór 30 juli 2017

Wees ervan bewust dat de data voor het vaststellen, het publiceren en het verzenden van de geluidsbelastingkaart wettelijk is vastgelegd. Als provincies en gemeenten niet voldoen aan het vaststellen van de geluidsbelastingkaart, wordt artikel 11.10 Wm toegepast.

Mijlpalen

In het onderstaande schema zijn de mijlpalen benoemd. Kenniscentrum InfoMil monitort de voortgang bij alle partijen op basis van deze mijlpalen.

Geluidsbelastingkaart en actieplan

Klik op het schema van de geluidsbelastingkaart om een toelichting te krijgen over de stappen.

Stappenplan voor gemeenten
Geluidsbelastingkaart
1e kwartaal 2016 Start
2e kwartaal 2016

Start

Gegevens verzamelen

3e kwartaal 2016 Gegevens verzamelen
4e kwartaal 2016

Gegevens verwerken

Opstellen geluidsbelastingkaart

1e kwartaal 2017 Opstellen geluidsbelastingkaart
2e kwartaal 2017

Voorbereiden publicatie

Vóór 30 juni 2017: Vaststellen geluidsbelastingkaart

3e kwartaal 2017

Vóór 30 juli 2017: Publiceren geluidsbelastingkaart

Vóór 30 juli 2017: Aanleveren geluidsbelastingkaart aan InfoMil


Geef uw voortgang door!

Kenniscentrum InfoMil belt de uitvoerende organisaties om te vragen wat de voortgang is bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart en het actieplan. U kunt ook zelf uw voortgang altijd aan ons doorgeven. De resultaten van deze inventarisatie maken we op de site bekend.

Uw voortgang van de geluidsbelastingkaart

Uw voortgang van het actieplan