Wat staat op de kaart?

Er zijn verschillen tussen de kaarten van de gemeenten, en van belangrijke (spoor)wegen. Belangrijke (spoor)wegen zijn in beheer van provincies en het Rijk. Hieronder vindt u alle informatie dat u nodig heeft om de kaarten te maken.


Wat staat op de kaart?

De geluidsbelastingkaart geeft de geluidssituatie van belangrijke geluidsbron weer in het gebied rond of langs die geluidsbron. De geluidssituatie bevat de geluidsbelasting in Lden en Lnight op een waarneemhoogte van 4 meter.

De geluidsbelastingkaart bestaat uit een strategische kaart (tabellen) en minimaal twee geografische kaarten (in Lden en Lnight). Deze kunt u aanvullen met bijvoorbeeld een toelichting op de tabellen of op de geografische kaarten.

Een geluidsbelastingkaart is:

  1. de basis voor het verstrekken van gegevens aan de Europese Commissie
  2. een bron van informatie voor het publiek
  3. de basis voor het actieplan.