Wat staat op de kaart?

Er zijn verschillen tussen de geluidsbelastingkaart van de gemeenten, van provincies en van het Rijk.

Een geluidsbelastingkaart bevat geografische en numerieke informatie.


Wat staat op de kaart?

De geluidsbelastingkaart geeft de geluidssituatie van belangrijke geluidsbron weer in het gebied rond of langs die geluidsbron. De geluidssituatie bevat de geluidsbelasting in Lden en Lnight op een waarneemhoogte van 4 meter.

Een geluidsbelastingkaart is:

  1. de basis voor het verstrekken van gegevens aan de Europese Commissie
  2. een bron van informatie voor het publiek
  3. de basis voor het actieplan.