De numerieke informatie van een geluidsbelastingkaart

Geluidsbelastingklassen

De tabellen zijn ingedeeld in de volgende geluidsbelastingklassen (artikel 8, lid 2 Bgm):

 • 55-59, 60–64, 65–69, 70–74, en groter dan of gelijk aan 75 dB voor Lden
 • 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, en groter dan of gelijk aan 70 dB voor Lnight

De geluidsbelastingkaart van een gemeente binnen een agglomeratie

Per geluidsbelastingklasse is het volgende aangegeven (artikel 13 Bgm):

 • Het aantal geluidsgevoelige objecten (afgerond op honderdtallen)
 • Het aantal bewoners (afgerond op honderdtallen)
 • Het aantal woningen dat extra geluidwering heeft - als dat beschikbaar is

Het aantal geluidsgevoelige objecten is een sommatie van:

 • Het aantal woningen
 • Het aantal andere geluidsgevoelige gebouwen
 • Het aantal geluidsgevoelige terreinen

De geluidsbelastingkaart over belangrijke (spoor)wegen

Per geluidsbelastingklasse en per gemeente is het volgende aangegeven (artikel 10 Bgm):

 • Het aantal geluidsgevoelige objecten, exclusief het aantal dat ligt in een agglomeratie (afgerond op honderdtallen)
 • Het aantal bewoners, exclusief het aantal dat woont in een agglomeratie (afgerond op honderdtallen)
 • Het aantal woningen dat is voorzien van extra geluidwering - als dat beschikbaar is

Het aantal geluidsgevoelige objecten is een sommatie van:

 • Het aantal woningen
 • Het aantal andere geluidsgevoelige gebouwen
 • Het aantal geluidsgevoelige terreinen

De tabel bevat ook informatie over de totale oppervlakte in km² die is blootgesteld aan een geluidsbelasting die hoger is dan 55, 65 en 75 dB. Let op: inclusief de oppervlakten binnen de agglomeraties.

Informatie voor het actieplan

Het actieplan omvat informatie over de gezondheidseffecten door geluid. Deze informatie staat dus niet in de geluidsbelastingkaart. De informatie over gezondheidseffecten omvat per geluidsklasse:

 • Het aantal mensen met ischemische hartziekten
 • Het aantal ernstig gehinderden
 • Het aantal slaapverstoorden

Deze aantallen worden berekend met dosis/effectrelaties. De dosis/effectrelaties zijn vermeld in in bijlage 2 van de Regeling geluid milieubeheer. De bijlage heeft betrekking op het lawaai van wegverkeer, treinverkeer en vliegtuigen.  De bijlage zal worden aangevuld voor het lawaai van industrie nadat de Europese richtlijn omgevingslawaai op dat punt is gewijzigd.