Stappenplan geluidsbelastingkaart

De planning die we hier presenteren, is een handvat om te voldoen aan de wettelijke termijnen:

  • het vaststellen van de geluidsbelastingkaarten: vóór 30 juni 2022
  • het meedelen van de geluidsbelastingkaart: vóór 30 juli 2022
  • het aanleveren van de geluidsbelastingkaart: vóór 30 juli 2022

Klik op het schema van de geluidsbelastingkaart om een toelichting te krijgen over de stappen.

Stappenplan geluidsbelastingkaart
Gemeenten, provincies en Rijk
2e kwartaal 2021

Start

3e kwartaal 2021 Gegevens verzamelen
4e kwartaal 2021

Gegevens verzamelen

1e kwartaal 2022 Gegevens verwerken en controleren
2e kwartaal 2022

Geluidsbelastingkaart opstellen

Vóór 30 juni 2022: Vaststellen geluidsbelastingkaart

3e kwartaal 2022

Vóór 30 juli 2022: Meedelen geluidsbelastingkaart

Vóór 30 juli 202: Aanleveren geluidsbelastingkaart

Bij het opstellen van een geluidsbelastingkaart en actieplan doorlopen de overheden een aantal stappen. De planning van de stappen is niet vastgelegd. De overheden kunnen zelf hun planning bepalen.

Bij deze planning wordt geen rekening gehouden met de verkiezingen van de gemeenteraad op 16 maart 2022. Dus niet met het verkiezings- én met het zomerreces.

Tijdig vaststellen

Als provincies en gemeenten niet (tijdig) de geluidsbelastingkaart vaststellen, wordt artikel 11.10 Wm toegepast.


Voortgang

Kenniscentrum InfoMil monitort de voortgang bij alle partijen op basis van deze stappen.