Gegevens verzamelen

Informatie verzamelen is waarschijnlijk het meest tijdrovende deel van het project. U heeft informatie nodig om de geluidsbelasting te berekenen van (spoor)wegen, industrie en luchtvaart.

Veel informatie is binnen de eigen organisatie al aanwezig. Maar vooral gemeenten hebben ook informatie van buiten de organisatie nodig. Zie Uitwisseling gegevens.

Daarbij heeft u ook informatie nodig van de omgevingskenmerken en stille gebieden. U kunt hierbij denken aan:

CNOSSOS en aanvullende databehoefte

Het RIVM stelt een handreiking beschikbaar over de aanvullende databehoefte en hoe daarmee kan worden omgegaan. Zodra die beschikbaar is, kunt u die downloaden van deze website.

Peiljaar 2021

Volgens de Wet milieubeheer is 2021 het peiljaar voor de geluidsbelastingkaart. Over het algemeen is deze informatie niet tijdig beschikbaar. Dan wordt de informatie van 2020 gebruikt en gecorrigeerd naar 2021. De informatie mag in ieder geval niet ouder zijn dan 3 jaar ten opzichte van het peiljaar.

Peiljaar en covid-19

Het verkeersbeeld in 2020 en 2021 was vanwege COVID-19 niet representatief. Het beeld van de bestaande geluidssituatie kan een grote ‘dip’ vertonen ten opzichte van het beeld uit de geluidsbelastingkaart van 2017. Dat kan onwenselijk zijn bij het actieplan geluid 2024. Dit actieplan omvat onder andere een samenvatting van de gegevens uit de geluidsbelastingkaart 2022, de evaluatie van de uitvoering en resultaten van het actieplan 2018 én maatregelen die zijn voorgenomen voor de periode 2024 - 2029.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat de verkeersintensiteiten van 2019 hanteren voor het peiljaar 2021. Voor een uniform landelijk beeld heeft het de voorkeur dat andere overheden die een geluidsbelastingkaart maken hierbij aansluiten.

Peiljaar basisgeluidemissie

Volgens de Omgevingswet leggen gemeenten basisgeluidemmissies (bge) van wegen vast. Het basisjaar hiervoor is (voorlopig) 2022. Dat jaar is gekozen in de verwachting dat de effecten van overheidsmaatregelen ter bestrijding van COVID-19 op dat moment geen directe invloed meer zullen hebben op de verkeersintensiteit.

Bij de volgende ronde kunnen gemeenten wél de benodigde gegevens gebruiken voor het vaststellen van de geluidsbelastingkaart én het monitoren van de bge. Het peiljaar van de geluidbelastingkaart en het basisjaar voor de basisgeluidemissie is dan 2026.


Meer informatie

Op de pagina Wat staat op de kaart is vermeld welke kaarten worden gemaakt. En wat daarop wordt gepresenteerd.

Volgende stap

Gegevens verzamelen voert u uit in het derde en vierde kwartaal 2021.