De strategische geluidsbelastingkaart

De geluidsbelastingkaart presenteert de geluidsbelasting in Lden en Lnight. Een geluidsbelastingkaart bestaat uit strategische kaarten (tabellen) en geografische kaarten.

Elke organisatie levert de strategische kaarten als een excelbestand met verschillende tabbladen. Hier is veel informatie verwerkt in verschillende geluidsbelastingklassen. In hoofdstuk 3 van het Besluit geluid milieubeheer leest u wat op de geluidsbelastingkaart moet staan. Zie ook de pagina Overzicht geluidsbronnen.

Hieronder vindt u informatie over:

Geluidsbelastingklassen en afronding

De tabellen zijn ingedeeld in de volgende geluidsbelastingklassen:

Geluidsbelastingklassen in dB
Geluidsbelastingklassen voor Lden Geluidsbelastingklassen voor Lnight
55 - 59 50 - 54
60 - 64 55 - 59
65 - 69 60 - 64
70 - 74 65 - 69
groter dan of gelijk aan 75 groter dan of gelijk aan 70

Voor de tabellen wordt de aantallen geluidsgevoelige objecten per geluidsbelastingklasse geteld. Deze tellingen zijn – vooral in bebouwd gebied – niet erg nauwkeurig. Om deze reden wordt het aantal geluidsgevoelige objecten afgerond in honderdtallen. Dit geldt niet alleen voor de aantallen geluidsgevoelige objecten, maar ook de aantallen bewoners van woningen en de aantallen woningen met extra maatregelen. Er wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde honderdtal. Bijvoorbeeld een waarde van 149 wordt afgerond op 100 en een waarde van 150 wordt afgerond op 200. Waarden onder de 50 worden afgerond op 0.

De strategische geluidsbelastingkaart van een gemeente binnen een agglomeratie

Per geluidsbelastingklasse is het volgende aangegeven:

 • Het aantal geluidsgevoelige objecten
 • Het aantal bewoners
 • Het aantal woningen dat extra geluidwering heeft (als dat beschikbaar is)

Het aantal geluidsgevoelige objecten wordt in de tabel berekend. Het is een sommatie van:

 • Het aantal woningen
 • Het aantal andere geluidsgevoelige gebouwen
 • Het aantal geluidsgevoelige terreinen

Het actieplan omvat onder andere een overzicht een aantal gegevens. In de tabel is niet alleen de totalen van deze mensen vermeld, maar ook per geluidsklasse:

 • Het aantal gehinderden
 • Het aantal ernstig gehinderden
 • Het aantal slaapverstoorden

InfoMil stelt tabellen beschikbaar voor de geluidsbelastingkaart. Bij het invullen van deze tabellen kunnen gemeenten het bestand met geluidgevoelige objecten gebruiken. Het aantal bewoners, (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden wordt automatisch berekend. Ook de afronding gebeurt automatisch.

De strategische geluidsbelastingkaart over belangrijke (spoor)wegen

Per geluidsklasse en per gemeente is het volgende aangegeven:

 • Het aantal geluidsgevoelige objecten, exclusief het aantal dat ligt in een agglomeratie (afgerond op honderdtallen)
 • Het aantal bewoners, exclusief het aantal dat woont in een agglomeratie (afgerond op honderdtallen)
 • Het aantal woningen dat is voorzien van extra geluidwering (als dat beschikbaar is)

Het aantal geluidsgevoelige objecten wordt in de tabel berekend. Het is een sommatie van:

 • Het aantal woningen
 • Het aantal andere geluidsgevoelige gebouwen
 • Het aantal geluidsgevoelige terreinen

Het actieplan omvat onder andere een overzicht van een aantal gegevens. In de tabel is niet alleen de totalen van deze mensen vermeld, maar ook per geluidsklasse:

 • Het aantal gehinderden
 • Het aantal ernstig gehinderden
 • Het aantal slaapverstoorden

De tabel bevat ook informatie over de totale oppervlakte in km² die is blootgesteld aan een geluidsbelasting die hoger is dan 55, 65 en 75 dB. Let op: inclusief de oppervlakten binnen de agglomeraties!

InfoMil stelt tabellen beschikbaar voor de geluidsbelastingkaart. Bij het invullen van deze tabellen kunnen provincies het bestand met geluidgevoelige objecten gebruiken. Het aantal bewoners, (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden wordt automatisch berekend. Ook de afronding gebeurt automatisch.


Download tabellen

InfoMil presenteert het format van de strategische geluidsbelastingkaart als Excel-bestand. Overheden die een geluidsbelastingkaart vaststellen, vullen dit bestand in en stuurt deze op naar Kenniscentrum InfoMil.

Download geluidsgevoelige objecten

Op verzoek van InfoMil stellen Rijkswaterstaat en ProRail hun bestand met geluidsgevoelige objecten beschikbaar. Dit bestand kunnen gemeenten en provincies gebruiken. Iedereen hanteert dan dezelfde uitgangspunten.

Strategische kaart

De term "strategische kaart" komt uit de Europese Richtlijn omgevingslawaai. In de Nederlandse wetgeving is dat aangeduid met tabellen. De tabellen zijn feitelijk ook een soort kaart. Om dit duidelijker aan te geven, hanteren wij de term strategische kaart.