Gegevens gezondheidszorgfunctie beschikbaar

Rijkswaterstaat en ProRail stellen een bestand beschikbaar over gezondheidszorgfuncties. Zij passen deze lijst toe bij hun geluidsbelastingkaarten. Gemeenten en provincies kunnen dat bestand ook gebruiken. Daarmee hanteert iedereen dezelfde uitgangspunten.

Download alle BAG_ID's van zorggebouwen

Een groot aantal overheden stelt strategische geluidsbelastingkaarten op. Deze vermelden onder andere het aantal geluidsgevoelige objecten per geluidsbelastingklasse. Deze overheden gebruiken hiervoor vaak Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheerd door het Kadaster: de dataset: Adressen (INSPIRE geharmoniseerd).

Functie gezondheidszorg

Het is lastig om met de dataset de geluidsgevoelige objecten ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis en psychiatrische inrichting te bepalen. De dataset bevat immers veel meer zorggebouwen. De download is een Excel met een tabblad 'Selectie gezondheidszorg_geluid'. De selectie bevat de geluidsgevoelige objecten. Deze kunnen gemeenten en provincies gebruiken voor de BAG functie gezondheidszorg.

Op verzoek van InfoMil hebben Rijkswaterstaat en ProRail dit bestand beschikbaar gesteld. Vragen hierover kunnen worden gesteld aan de Helpdesk van InfoMil.

Als na de geluidberekening nog wel alle sectoren van de BAG categorie gezondheidszorgfunctie in het model zitten, kunnen gemeenten en provincies die bij het genereren van de tabellen eruit filteren op basis van het BAG_ID.

Andere geluidsgevoelige objecten

Een dergelijke lijst is er niet van woningen, woonwagenstandplaatsen,  ligplaatsen bestemd voor woonschepen. De BAG Woonfunctie bevat zowel de adressen van woningen, ligplaatsen en standplaats. Het is dan helaas niet mogelijk om deze geluidsgevoelige objecten te splitsen. Zou de BAG Woonfunctie gebruikt worden, leidt dat tot een overschatting van het aantal woningen.

Voor onderwijsgebouwen kan de Onderwijsfunctie wordt gebruikt. Dit kan ook leiden tot een zekere overschatting van het aantal onderwijsgebouwen.

Kinderdagverblijven vallen onder bijeenkomstfuncties, zie Praktijkhandleiding BAG. Onder de bijeenkomstfunctie vallen ook de locaties voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie en sportkantines. Het is dan niet eenvoudig de kinderdagverblijven hier uit te halen.

Geluidsbelastingkaart voor publiek en naar CVGG

De bovenstaande informatie gaat over de geluidsbelastingkaart voor het publiek. Volgens artikel 10 Bgm bevat die het aantal geluidsgevoelige objecten, zie Wat staat op de kaart).

De geluidsbelastingkaart die wordt aangeleverd aan de CVGG bevat in ieder geval het aantal mensen dat in woningen woont. Het aanleveren van aantal scholen en ziekenhuizen is optioneel.


Helpdesk

Vragen over de dit bestand kunt u stellen aan de helpdesk van InfoMil.