Is uitstel mogelijk voor het vaststellen van de geluidsbelastingkaart?

Vraag

Kan een provincie of gemeente uitstel vragen voor het vaststellen van de geluidsbelastingkaart?

Antwoord

Nee. Er is geen procedure om het vaststellen van de geluidsbelastingkaarten uit te stellen. Om deze reden is het niet mogelijk uitstel te krijgen. Alle bestuursorganisaties moeten voldoen aan de wettelijke termijnen.

Wettelijke termijnen en verzenden geluidsbelastingkaart

Hoewel deze ronde veel verandert, heeft Europa de uiterste termijn om de geluidsbelastingkaarten aan te bieden niet verplaatst. Om deze reden verandert voor Nederland de wettelijke datum voor het vaststellen en verzenden van de geluidsbelastingkaart ook niet. Wel is het mogelijk de geluidsbelastingkaart iets later te verzenden; de Centrale voorziening geluidgegevens is namelijk nog geopend.

Lange rekentijden

Het is ons en het ministerie bekend dat de rekentijden erg lang zijn. Wij adviseren hiermee rekening te houden door aansturing op planning en (reken)capaciteit.

Beschikbare gegevens

De kaarten stelt u vast op basis van gegevens die redelijkerwijs beschikbaar zijn. In de toelichting op artikel 23 Bgm staat hierover:

'In bepaalde gevallen zijn gegevens uit het verstreken kalenderjaar niet tijdig beschikbaar om de kaart tijdig te kunnen vaststellen. In dat geval kan worden gewerkt met de meest recente gegevens die beschikbaar zijn (doorgaans de gegevens die betrekking hebben op het jaar vóór het verstreken kalenderjaar), met een extrapolatie naar het kalenderjaar dat fungeert als peiljaar voor de kaart. Ingevolge de richtlijn omgevingslawaai mogen de gegevens echter niet ouder zijn dan drie jaar.'

Dit heeft betrekking op alle overheden die gegevens verzamelen voor het opstellen van een geluidsbelastingkaart.

Maar het heeft ook betrekking op de gegevens die een gemeente verzamelt van andere bronbeheerders. Volgens artikel 11.7, lid 2 verstrekt een bronbeheerder de gegevens waarover hij kan beschikken.

Niet tijdig vaststellen

Als een provincie of een gemeente niet voldoet aan het vaststellen van de geluidsbelastingkaart, wordt artikel 11.10 Wm toegepast. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan dan de verplichting uitvoeren, waarbij de kosten worden doorberekend aan de provincie of gemeente. Bij toepassing van het artikel wordt eerst een hersteltermijn geboden.