Bijeenkomst geluidsbelastingkaart 2022

Kenniscentrum InfoMil verzorgde op 11 april een informatiesessie in samenwerking met deskundigen van het RIVM en Rijkswaterstaat en ProRail.

Hieronder vindt u de presentaties van de bijeenkomst en waar op de website u hierover meer informatie kunt vinden.

Opening

Vereisten geluidsbelastingkaart voor publiek en voor Europa (InfoMil)

Het datamodel voor de geluidsbelastingkaart (RIVM)

De Centrale voorziening geluidgegevens (RIVM)

Introductie Handreiking modelleren volgens Cnossos-EU (RIVM)

Relatie met basisgeluidemissie (InfoMil)

Brongegevens rijkswegen en hoofdspoorwegen (RWS (Rijkswaterstaat) en Prorail)

Afsluiting