Cvgg weer open voor aanleveren END geluidsbelastingkaarten 2021

De Cvgg is per 9 januari 2023 weer opengesteld voor het aanleveren van de END geluidsbelastingkaarten 2021 (www.geluidgegevens.nl). U kunt de gegevens dan aanleveren. Let ook op de aandachtspunten van het RIVM voor het aanleveren in de nieuwsbrief van 5 oktober 2022.

Gemeenten, provincies en het Rijk leverden de geluidsbelastingkaart aan de Centrale voorziening geluidgegevens (Cvgg) in de periode van 1 juli tot 1 oktober 2022. Een aantal organisaties heeft de einddatum voor het tijdig aanleveren van de geluidsbelastingkaart aan de Cvgg niet gehaald.

Nederland heeft de mogelijkheid om gegevens na te leveren aan de EU. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in overleg met het RIVM besloten de Cvgg open te stellen voor de partijen die nog een geluidsbelastingkaart moeten aanleveren. Overheden hebben tot uiterlijk 31 maart 2023 de mogelijkheid nog een geluidsbelastingkaart aan te leveren.