Gegevens voor geluidsbelastingkaart beschikbaar

Het Rijk stelt gegevens beschikbaar aan gemeenten en provincies die een geluidsbelastingkaart maken.

Brongegevens beschikbaar

Het is mogelijk dat de contour van een rijksweg, hoofdspoorweg of nationale luchthaven over het gebied van een agglomeratiegemeente loopt. Het Rijk stelt via InfoMil de gegevens beschikbaar aan die gemeenten over:

  • Rijkswegen
  • Hoofdspoorwegen
  • Luchthaven Schiphol - is op 18 februari 2022 verstuurd naar de contactpersonen van de agglomeratie Amsterdam/Haarlem
  • Luchthavens Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport - zijn op 25 mei 2022 verstuurd naar de contactpersonen van de agglomeraties Rotterdam/Dordrecht, Den Haag/Leiden Gouda, Maastricht en Heerlen/Kerkrade.

Gegevens gezondheidsfunctie beschikbaar

Rijkswaterstaat en ProRail stellen een bestand beschikbaar over gezondheidszorgfuncties. Gemeenten en provincies kunnen dat bestand ook gebruiken.

Verplicht geluidsbelastingkaart

Aangewezen overheden stellen uiterlijk 30 juni 2022 een geluidsbelastingkaart vast. Dit is vermeld in Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer. Die verplichting komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai en is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De richtlijn richt zich op het vermijden, voorkomen of verminderen van schadelijke gevolgen van omgevingslawaai.

De geluidsbelastingkaart brengt de bestaande geluidssituatie in beeld. De kaart is een bron van informatie voor het publiek en vormt de basis voor het actieplan.