Handreiking CNOSSOS beschikbaar

Voor het opstellen van een geluidsbelastingkaart met CNOSSOS heeft het RIVM een handreiking beschikbaar gesteld over de aanvullende databehoefte en hoe daarmee kan worden omgegaan. Deze kunt u  downloaden bij infomil.nl.

In 2022 zal voor het eerst gerekend worden met de rekenmethode CNOSSOS voor het maken van geluidsbelastingkaarten voor agglomeraties, hoofdwegen, spoorwegen en belangrijke luchthavens. Deze rekenmethode wijkt af van de eerder gebruikte Nederlandse methodes. Naast verschillen in beschrijving van de bronnen en in overdrachtsformules is er ook een verschil in benodigde data.

De handreiking van het RIVM geeft uitvoerders handvatten over hoe om te gaan met de rekenmethode wat betreft modellering en databehoefte.

Ga naar de Handreiking modelleren CNOSSOS-EU

Verplichte geluidsbelastingkaart

Iedere 5 jaar stellen aangewezen overheden verplicht een geluidsbelastingkaart en actieplan vast. Die verplichting komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai en is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De richtlijn moet schadelijke gevolgen van omgevingslawaai  vermijden, voorkomen of verminderen.

De geluidsbelastingkaart brengt de bestaande geluidssituatie in beeld. Ook is het een bron van informatie voor het publiek. De geluidsbelastingkaart vormt de basis voor het actieplan.