RIVM nodigt u uit voor proefdraaien!

Wilt u oefenen met het aanleveren van een geluidsbelastingkaart aan de Cvgg? Het RIVM nodigt u uit om proef te draaien. Hieronder volgt de inhoud van de uitnodiging van het RIVM.

Voor 30 juni 2022 moeten de bevoegde gezagen weer geluidbelastingkaarten vaststellen volgens de Europese richtlijn omgevingslawaai (END). Het aanleveren van de geluidbelastingkaarten voor de rapportage aan de EU gebeurt dit jaar voor het eerst via de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). De geluidbelastingkaarten moeten deze ronde worden aangeleverd in een bepaald GIS-formaat en voldoen aan het END-datamodel. Dit is nieuw. Daarom willen we u de gelegenheid bieden om alvast te oefenen met de CVGG. In deze e-mail staat meer informatie over het oefenen en de bijbehorende kick-off sessie proefdraaien END geluidbelastingkaart.

Waarom proefdraaien voor de END geluidbelastingkaart?

Bij het proefdraaien kunt u oefenen met het aanleveren van geluidbelastingkaarten aan de CVGG. Zo kunt u de functionaliteit van het systeem leren kennen. Ook krijgt u feedback, waardoor u weet of uw kaarten voldoen aan het voorgeschreven END-datamodel. Bovendien biedt het proefdraaien u de gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met andere gebruikers.

Bent u al bekend met de CVGG, of heeft u al proefgedraaid voor het geluidregister Omgevingswet? Ook dan is het interessant om met het aanleveren voor de END te oefenen. Voor deze geluidsbelastingkaart gelden een ander aanleverformat (geopackage) en een ander datamodel, namelijk het END-datamodel. Met het proefdraaien kunt u uw eigen geluidsbelastingkaart alvast laten valideren.

Wie kan er proefdraaien?

Iedereen die te maken heeft met de END-geluidbelastingkaart en werkt voor onderstaande organisaties kan zich aanmelden.

  • bronhouders: gemeenten in agglomeraties, provincies en beheerders van belangrijke (Rijks)infrastructuur
  • omgevingsdiensten
  • akoestische adviesbureaus

Aan adviesbureaus en omgevingsdiensten adviseren wij om het proefdraaien in samenwerking met een gemeente, provincie of andere bronhouder te doen.

Vanaf wanneer kunt u proefdraaien?

De oefenomgeving voor de END is beschikbaar van 18 mei t/m 30 juni 2022. Daarnaast organiseren we op woensdag 18 mei van 10.00 tot 12.00 uur een digitale kick-off sessie. Tijdens deze sessie geven we meer uitleg over het proefdraaien en kijken we of er behoefte is aan aanvullende ondersteuning.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Wilt u proefdraaien voor de END-geluidbelastingkaart, dan kunt u zich daarvoor aanmelden. Hiervoor mailt u naar cvgg@rivm.nl

  • In deze mail kunt u aangeven of u alleen wilt proefdraaien voor het aanleveren van END-geluidbelastingkaarten, of ook voor het geluidregister Omgevingswet.
  • Als u geen bronhouder bent, geef dan aan of en zo ja met welke bronhouder u samen wilt proefdraaien. Aan adviesbureaus en omgevingsdiensten vragen wij ook het KvK-nummer van hun organisatie door te geven. Het betreft dan het KvK-nummer van de organisatie die daadwerkelijk gaat inloggen met e-Herkenning in de CVGG. Dit is nodig om u toegang te geven tot de oefenomgeving van de CVGG.

Let op: Voor het proefdraaien heeft u een niveau 3 e-Herkenningsmiddel nodig. Dit moet u zelf binnen uw organisatie aanvragen. De CVGG gebruikt e-Herkenning om de identiteit van bronhouders en andere gegevensleveranciers te controleren. Zorg dat u als proefdraaier gemachtigd wordt voor de ‘Oefenomgeving Centrale Voorziening
Geluidgegevens’. Zodra u echt gaat aanleveren – dus na 1 juli 2022 – moet u gemachtigd zijn voor de ‘Centrale Voorziening Geluidgegevens’ (de productie-omgeving van de CVGG. Deze is na 1 juli te vinden op
www.geluidgegevens.nl).

Meer informatie en ondersteuning

Hebt u vragen naar aanleiding van deze mail? Of bent u op zoek naar meer informatie over de geluidbelastingkaart en de CVGG? Loopt u tegen problemen aan tijdens het proefdraaien?

  • Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over het opstellen van de geluidbelastingkaart, het END-datamodel en voorbeeldbestanden.
  • Op rivm.nl/cvgg vindt u vanaf 18 mei onder andere een handleiding over de werking van de CVGG en veelgestelde vragen over CVGG.

Met vriendelijke groet,

Team CVGG