Sjabloon GeoPackage beschikbaar

Het GeoPackage-sjabloon is beschikbaar gesteld. Hier kunnen overheden de datastroom van de geluidsbelastingkaart invoeren. Deze leveren ze aan via de Centrale voorziening geluidgegevens (Cvgg).

Ga naar download

Formaat GeoPackage

De datastroom wordt aangeleverd in het Gis-formaat GeoPackage. Het is gemaakt ter ondersteuning van data geluidcontouren in (multi)polygoon geometrie. Het Europese sjabloon is iets aangepast op de Nederlandse situatie, zoals het Nederlandse coördinatensysteem.

Het sjabloon voor gemeenten is: Agglomerations_StrategicNoiseMaps_EPSG_28992.gpkg.

Het sjabloon voor provinciale en rijkswegen is: MajorRoads_StrategicNoiseMaps_EPSG_28992.gpkg.

Hulpmiddelen

We stellen ook een aantal hulpmiddelen beschikbaar. Deze zijn:

  • Handleiding Datastroom geluidsbelastingkaart 2022. Deze handleiding beschrijft de data die wordt ingevoerd in dat sjabloon.
  • Excel bestand. Dit kunt u gebruiken als hulpmiddel voor opnemen Exposure-gegevens. De velden in het bestand komen één-opéén over met de bijhorende tabellen in de GeoPackage.
  • Een voorbeeld hoe het sjabloon moet worden ingevuld, conform het END datamodel zoals we dat in Nederland hanteren.
  • Instructievideo voor de toepassing van de transformatietool HALE studio.

END datamodel

De datastroom die wordt aangeleverd aan de Cvgg moet voldoen aan het nieuwe datamodel dat is opgesteld door het Europees Milieuagentschap (EEA) (artikel 5 Rgm). De datastroom wordt aangeleverd in het Gis-formaat GeoPackage.

Deze wijziging volgt uit de Europese Verordening 2019/1010 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019. Het regelt de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van de milieuwetgeving. Op grond hiervan ontwikkelt de EU een verplicht digitaal informatieuitwisselingsmechanisme.