Wegwijs voor gemeenten

InfoMil heeft veel informatie op de site gezet. Hieronder vindt u snelkoppelingen naar onderdelen van de pagina's die relevant zijn voor gemeenten. Een aantal snelkoppelingen gaan naar hetzelfde onderdeel.

Stappenplan

Informatie op de geluidsbelastingkaart

Informatie in het actieplan

Toelichting op de geluidsbronnen

Toelichting op geluidsgevoelige functies

Gegevens die de gemeente beschikbaar stelt aan andere gemeenten (voor geluidsbelastingkaart)

Gegevens die de gemeente beschikbaar stelt aan provincies en het Rijk (voor geluidsbelastingkaart)

Gegevens die gemeenten ontvangen van provincies en het Rijk (voor geluidsbelastingkaart)