Wegwijs voor provincies

InfoMil heeft veel informatie op de site gezet. Hieronder vindt u snelkoppelingen naar onderdelen van de pagina's die relevant zijn voor provincies.

Stappenplan

Informatie op de geluidsbelastingkaart

Informatie in het actieplan

Toelichting op de geluidsbronnen

Toelichting op geluidsgevoelige functies

Gegevens die de provincie beschikbaar stelt aan gemeenten (voor geluidsbelastingkaart)

Gegevens die de provincie ontvangt van gemeenten (voor geluidsbelastingkaart)