Stappenplan voor provincies en Rijk

Bij het opstellen van een geluidsbelastingkaart en actieplan doorlopen de overheden een aantal stappen.

De planning van de stappen is niet vastgelegd. De overheden kunnen zelf hun planning bepalen. De planning die we hier presenteren, is een handvat.

In de Wet milieubeheer is wel een datum vastgelegd voor:

  • het vaststellen van de geluidsbelastingkaarten: vóór 30 juni 2017
  • het publiceren van de geluidsbelastingkaart: vóór 30 juli 2017
  • het aanleveren van de geluidsbelastingkaart: vóór 30 juli 2017
  • het vaststellen van het actieplan: vóór 18 juli 2018
  • het publiceren van het actieplan: vóór 18 augustus 2018
  • het aanleveren van het actieplan: vóór 18 augustus 2018

Stappenplan voor provincies en Rijk: Klik op het schema van de geluidsbelastingkaart om een toelichting te krijgen over de stappen.
Periode Geluidsbelastingkaart Actieplan
1e kwartaal 2016
2e kwartaal 2016
3de kwartaal 2016
4de kwartaal 2016
1e kwartaal 2017
2e kwartaal 2017
3e kwartaal 2017
4e kwartaal 2017
1e kwartaal 2018
3e kwartaal 2018

Mijlpalen

In het schema hieronder zijn de mijlpalen benoemd. Kenniscentrum InfoMil monitort de voortgang bij alle partijen op basis van deze mijlpalen.

Geluidsbelastingkaart en actieplan

De bestuurlijke betrokkenheid bij het actieplan kan worden vergroot als het ontwerpactieplan gelijktijdig met de geluidsbelastingkaart aan het bestuur wordt voorgelegd. Er is dan ook een duidelijkere relatie zichtbaar tussen de geluidsbelastingkaart en het actieplan.

Lever op tijd de geluidsbelastingkaart en het actieplan

Wees ervan bewust dat de data voor het vaststellen, het publiceren en het verzenden van de geluidsbelastingkaart en het actieplan wettelijk zijn vastgelegd.

Als provincies de geluidsbelastingkaart niet op tijd vaststellen, wordt artikel 11.10 Wm toegepast. Hierbij worden de kaarten op kosten van de provincie opgesteld.

Als provincies het actieplan niet op tijd leveren aan InfoMil, brengt InfoMil het ministerie Infrastructuur en Milieu hiervan op de hoogte.


Geef uw voortgang door!

Kenniscentrum InfoMil belt de uitvoerende organisaties om te vragen wat de voortgang is bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart en het actieplan. U kunt ook zelf uw voortgang altijd aan ons doorgeven. De resultaten van deze inventarisatie maken we op de site bekend.

Uw voortgang van de geluidsbelastingkaart

Uw voortgang van het actieplan