Stappenplan voor gemeenten

Bij het opstellen van een geluidsbelastingkaart en actieplan doorlopen de overheden een aantal stappen.

De planning van de stappen is niet vastgelegd. De overheden kunnen zelf hun planning bepalen. De planning die we hier presenteren, is een handvat.

In de Wet milieubeheer is wel een datum vastgelegd voor:

  • het vaststellen van de geluidsbelastingkaarten: vóór 30 juni 2017
  • het publiceren van de geluidsbelastingkaart: vóór 30 juli 2017
  • het aanleveren van de geluidsbelastingkaart: vóór 30 juli 2017
  • het vaststellen van het actieplan: vóór 18 juli 2018
  • het publiceren van het actieplan: vóór 18 augustus 2018
  • het aanleveren van het actieplan: vóór 18 augustus 2018

Stappenplan voor gemeenten: Klik op het schema van de geluidsbelastingkaart om een toelichting te krijgen over de stappen
Periode Geluidsbelastingkaart Actieplan
1e kwartaal 2016

Start

2e kwartaal 2016

Start

Gegevens verzamelen

3e kwartaal 2016

Gegevens verzamelen

Start

Evalueren en aanvullen maatregelen

4e kwartaal 2016

Gegevens verwerken

Opstellen geluidsbelastingkaart

Evalueren en aanvullen maatregelen

Opstellen ontwerpactieplan

1e Kwartaal 2017

Opstellen geluidsbelastingkaart

Opstellen ontwerpactieplan

2e kwartaal 2017

Voorbereiden publicatie

Vóór 30 juni 2017: Vaststellen geluidsbelastingkaart

Voorbereiden publicatie

3de kwartaal 2017 Vóór 30 juli 2017: Publiceren geluidsbelastingkaart Vóór 30 juli 2017: Aanleveren geluidsbelastingkaart aan InfoMil

Voor 30 juli 2017: Ter inzage leggen ontwerpactieplan

4e kwartaal 2017

Verwerken zienswijzen

Actieplan definitief

1e kwartaal 2018

Actieplan definitief

Voor februari, uiterlijk 21 maart 2018: Vaststellen actieplan
2e kwartaal 2018

Voorbereiden publicatie

Voor 21 april 2018: Publiceren actieplan Voor 21 april 2018: Aanleveren samenvatting actieplan aan InfoMil

Mijlpalen

In het onderstaande schema zijn de mijlpalen benoemd. Kenniscentrum InfoMil monitort de voortgang bij alle partijen op basis van deze mijlpalen.

Geluidsbelastingkaart en actieplan

De bestuurlijke betrokkenheid bij het actieplan kan worden vergroot als het ontwerpactieplan gelijktijdig met de geluidsbelastingkaart aan het bestuur wordt voorgelegd. Er is dan ook een duidelijkere relatie zichtbaar tussen de geluidsbelastingkaart en het actieplan.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Om deze reden raden wij gemeenten aan het actieplan vóór het verkiezingsreces vast te stellen in januari, februari 2018. In de bovenstaande planning is rekening gehouden met deze verkiezingen.

Lever tijdig de geluidsbelastingkaart en het actieplan

Wees ervan bewust dat de data voor het vaststellen, het publiceren en het verzenden van de geluidsbelastingkaart en het actieplan wettelijk zijn vastgelegd.

Als gemeenten de geluidsbelastingkaart niet tijdig vaststellen, wordt artikel 11.10 Wm toegepast. Hierbij worden de kaarten op kosten van de gemeente opgesteld.

Als gemeenten het actieplan niet tijdig leveren aan InfoMil, brengt InfoMil het ministerie IenM hiervan op de hoogte.


Geef uw voortgang door!

Kenniscentrum InfoMil belt de uitvoerende organisaties om te vragen wat de voortgang is bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart en het actieplan. U kunt ook zelf uw voortgang altijd aan ons doorgeven. De resultaten van deze inventarisatie maken we op de site bekend.

Uw voortgang van de geluidsbelastingkaart

Uw voortgang van het actieplan