Kan een agglomeratiegemeente het geluidregister gebruiken?

Vraag

Volgens hoofdstuk 11 Wet milieubeheer maken gemeenten, provincies en het Rijk geografische kaarten voor de geluidsbelastingkaart. Het is mogelijk dat de contour van een rijksweg of een hoofdspoorweg over het gebied van een agglomeratiegemeente loopt. Die gemeente heeft dan informatie nodig over deze rijksweg of hoofdspoorweg voor het maken van de eigen geluidsbelastingkaart.

Kan een gemeente het geluidregister van rijkswegen en hoofdspoorwegen gebruiken voor de geluidbelastingkaart?

Antwoord

Nee. De gemeente kan niet het geluidregister gebruiken voor het maken van de geluidsbelastingkaarten. De gegevens uit het geluidregister bevatten geen brongegevens over het peiljaar 2016.

Het geluidregister beschrijft de situatie 2006, 2007 en 2008 voor de hoofdspoorwegen en de situatie 2008 voor rijkswegen. Beiden met een bepaalde geluidruimte. Daarnaast bevat het register projectinformatie. Dit zijn verkeersgegevens met een prognose verder in de toekomst. Beide gegevens zeggen niets over de situatie in een bepaald jaar. Bovendien kan de projectinformatie de eventuele toekomstige situatie van de infrastructuur beschrijven voorbij 2016.

Als u gebruik maakt van de gegevens uit het geluidregister is er een risico dat uw geluidsbelastingkaart verschilt met andere geluidsbelastingkaarten. De geluidsbelastingkaart verschilt niet alleen met die van Rijkswaterstaat of ProRail. Maar ook met die van naburige gemeenten die wel de brongegevens van Rijkswaterstaat of ProRail gebruiken.

Rijkswaterstaat en ProRail stellen de brongegevens in oktober 2016 beschikbaar.