Wat zijn de kleurcodes van het keurschema voor de geografische geluidbelastingkaarten?

Vraag

Volgens hoofdstuk 11 Wet milieubeheer maken gemeenten, provincies en het Rijk geografische kaarten voor de geluidsbelastingkaart. Het Besluit geluid milieubeheer schrijft voor dat de geluidsbelasting van de geluidsbronnen wordt aangegeven met contouren.

Het gebied tussen deze contouren wordt op de geografische kaart gepresenteerd in kleur. Het kleurenschema hieronder is op Europees (pdf, 103 kB) niveau vastgelegd voor belangrijke wegen. Dit kleurschema is ook toepasbaar voor andere geluidsbronnen. Dit kleurschema gebruikt u voor kaarten met de contouren in Lden en de contouren in Lnight.

Wat zijn de kleurcodes van dat keurschema?

Antwoord

Zie de tabel hieronder.

Kleurschema voor geografische kaarten met contouren in Lden en kaarten met contouren in Lnight

Toepasbaar in de kaart met
contouren in Lden en/of
in Lnight

Kleurvlak van
de contour
in dB
Naam

RGB code in 
rood, groen, blauw

HEX code

Geen toepassing < 35
Optioneel 35 - 39 Moderate sea green 35, 132, 67 #238443
Optioneel 40 - 44 Geyish green 120, 198, 121 #78C679
Optioneel 45 - 49 Light greyisch chartreuse green 194, 230, 153 #C2E699
Verplichting Lnight 50 - 54 Pale yellow 255, 255, 178 #FFFFB2
Zowel Lden als Lnight 55 - 59 Light brillant amber 254, 204, 92 #FECC5C
Zowel Lden als Lnight 60 - 64 Briljant tangelo 252, 141, 60 #FD8D3C
Zowel Lden als Lnight 65 - 69 Light brillant red 255, 9, 9 #FF0909
Verplichting  Lden 70 - 74 Moderate amaranth 179, 6, 34 #B30622
Optioneel 75 - 79 Dark rose 103, 3, 59 #67033B
Optioneel 80 en meer Deep blue violet 28, 0, 84 #1C0054

Het Besluit geluid milieubeheer (artikelen 11 en 13) schrijft voor dat de geluidsbelasting van de geluidsbronnen wordt aangegeven met contouren. Dit zijn de contouren van:

  • 55, 60, 65, 70 en 75 dB Lden
  • 50, 55, 60, 65 en 70 dB Lnight

Informatie geluidsbelastingkaart