Hoe lang moet een geluidsbelastingkaart en/of actieplan te zien zijn?

Vraag

Hoe lang moet een geluidsbelastingkaart en/of een actieplan in te zien zijn voor het publiek?

Antwoord

Volgens artikel 11.9 lid 2 Wm stellen de overheden de geluidsbelastingkaarten voor iedereen beschikbaar langs de elektronische weg. Volgens artikel 11.15 Wm is dat artikel ook van toepassing op actieplannen.

Hier is niet bepaald wat de duur daarvan is. Logischerwijs is de geluidsbelastingkaart en het actieplan beschikbaar tot een nieuwe kaart is vastgesteld.

Voor de geluidsbelastingkaart geldt dit voor zowel de tabellen en de geografische kaarten. Dit volgt uit artikel 8, lid 1 Bgm.