Moet voor de geluidsbelastingkaart de aftrek worden toegepast?

Vraag

Volgens hoofdstuk 11 Wet milieubeheer stellen een aantal overheden geluidsbelastingkaarten vast. Hiervoor wordt ook de geluidsbelasting van wegen berekend.

Moet voor deze berekening de aftrek uit artikel 3.4 en/of 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 worden toegepast?

Antwoord

  • Nee. De aftrek uit artikel 3.4 is niet van toepassing op geluidsbelastingkaarten.
  • Ja. De aftrek uit artikel 3.5 is wel van toepassing op geluidsbelastingkaarten.

Hoofdstuk 7 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg 2012) is van toepassing bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten. Artikel 7.3 Rmv 2012 verklaart artikel 3.5 van toepassing op de berekening van de geluidsbelasting in Lden en Lnight van wegen.

Artikel 110g Wgh stuurt artikel 3.4 Rmg 2012 aan. Artikel 3.4 is niet genoemd in artikel 7.3. Dat betekent dat de aftrek uit artikel 3.4 niet van toepassing is op geluidsbelastingkaarten.