Atlas Anders

Hoe moeilijk is de atlas voor de gewone mens? Postcode invoeren, Lden, SRM-1, SRM-2, legenda lezen, kaart interpreteren: het is allemaal niet erg makkelijk. Het energielabel van een wasmachine, auto of een huis daarentegen begrijpt iedereen.

Hoe kunnen we de onderliggende kaartdata uit de atlas op een andere, gebruiksvriendelijkere manier ontsluiten? Kunnen we een geluidlabel voor een locatie maken? Of hoe zetten we de atlas in voor het meten van geuroverlast van agrarische bedrijven? In deze workshop kunnen de deelnemers meedenken over dergelijke nieuwe toepassingen voor de Atlas Leefomgeving. Toepassingen die verder gaan dan de kaarten die we kennen. Denk mee!

Het programma DIVE

DIVE is een strategisch programma van het RIVM. Het is voor gericht onderzoek naar de mogelijkheden van datavisualisatie. Bijvoorbeeld bij het communiceren over maatschappelijke thema's, zoals gezondheid en milieu. Binnen dit programma wordt vooral aandacht besteed aan de toegevoegde waarde van datavisualisatie. Denk hierbij aan infographics. Dit boven traditionele vormen van informatie-overdacht (tekst, kaarten, grafieken, tabellen).

Inhoud workshop

Binnen de workshop krijgt u eerst een inleiding over de interim-resultaten van het datavisualisatie programma.
Ook bespreken we een aantal voorbeelden van datavisualisaties / infographics met de deelnemers. Spreken deze voorbeelden de deelnemers aan? Helpen deze voorbeelden met het krijgen van inzicht in de ingewikkelde relatie tussen milieu en gezondheid? Ook spreken we over hoe deze werkwijze op een zinvolle manier kan passen binnen het portaal van de Atlas Leefomgeving.

De workshop wordt begeleid door mw. Y. Mulder van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de heer B. Vanmeulenbrouk van de Wageningen UR (University & Research centre).

Doelgroep: GGD/gemeenten/provincies/commissie MER/ruimtelijk domein/omgevingsdiensten.


Uw onderwerpen