Hoe kan de Atlas Leefomgeving ons helpen gezondheid een plek te geven in ruimtelijke planvorming?

Er is veel aandacht voor de gezonde leefomgeving. Tegelijk blijkt het in de praktijk vaak nog lastig gezondheid een goede plek te geven in ruimtelijke planvorming. Actuele vraag daarbij is hoe het een goede plek kan krijgen in de Omgevingswet en omgevingsvisies.

In deze workshop willen we in kaart brengen:

 • Welke informatie de Atlas Leefomgeving kan bieden en welke nodig is voor bestuurlijke afwegingen m.b.t. gezondheid & bijv. omgevingsplannen/visies?
 • Wat de vragen en behoeften zijn van verschillende actoren rondom gezondheid in relatie tot ruimtelijke planvorming (onder andere in relatie tot de Omgevingswet)?
 • Wat er nu al in de Atlas Leefomgeving zit dat in deze behoeften kan voorzien. En welke plannen zitten er in de pijplijn?
 • Welke leuke initiatieven bestaan er vanuit GGD'en, gemeenten en anderen die in de atlas opgenomen zouden kunnen worden?

Wilt u:

 • Uw vragen en behoeften delen?
 • Weten welke nieuwe apps, kaarten en andere informatie er is om u te helpen?
 • Meedenken over hoe Atlas jou nog beter kan helpen om gezondheid een goede plek in ruimtelijke plannen te geven?

Kom dan naar deze workshop!

De workshop wordt begeleid door de GGD GHOR, Commissie MER en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Doelgroep:

Bestuurders en medewerkers van:

 • GGD
 • gemeenten
 • provincies
 • commissie m.e.r.
 • ruimtelijk domein
 • omgevingsdiensten

Uw onderwerpen