Atlas Natuurlijk Kapitaal: Nature Based Solutions

In deze workshop gaan we aan de slag met groene, natuurlijke oplossingen voor stedelijke en agrarische gebieden.

Verbetering van de groene infrastructuur in stedelijk gebieden draagt bij aan het verminderen van wateroverlast, hitte-stress, geluidsoverlast, verbetering van de luchtkwaliteit, biodiversiteit en gezondheid. In de agrarische gebieden kunnen houtwallen en bloemenstroken bijdragen aan bestuiving en de natuurlijke plaagregulatie, door de bodembiodiversiteit te verbeteren komen nutrienten beter beschikbaar en vermindert de uit- en afspoeling. De Atlas Natuurlijk Kapitaal geeft vele praktijkvoorbeelden zoals vergroenen van bedrijfsterreinen, onwerp en aanleg van groene gebieden, ziekte- en plaagregulatie, bosbeheer op duurzame wijze, afvoer van regenwater, stadslandbouw, enz.

De workshop wordt begeleid door mevrouw M. Mann het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de heer T. de Nijs van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Doelgroep: NGO's, natuurorganisaties, decentrale overheden, consumentenorganisaties.


Uw onderwerpen