Denk mee over de toekomst van de Atlas Leefomgeving

De Atlas Leefomgeving is erop gericht informatie over de leefomgeving inzichtelijk en bruikbaar te maken. De informatie is beschikbaar voor burgers en professionals. Er is een basisinfrastructuur waarmee thematische portalen zijn ingericht. De Atlas Leefomgeving biedt toegang tot een grote hoeveelheid informatie. Daarbij biedt ze ook de achtergrondinformatie zodat een gebruiker de geschiktheid van de informatie kan duiden. Daarmee kan de gebruiker beoordelen of de informatie bestendig genoeg is voor het doel dat hij/zij voor ogen heeft.

De infrastructuur voor de Atlas Leefomgeving is vaker voor thematische portalen geschikt. Zoals bijvoorbeeld de Atlas Natuurlijk Kapitaal, de GezondOntwerpWijzer en de Atlas Leefomgeving zelf. Op dit moment wordt de Nederlandse EnergieAtlas (NEA) gevuld.

De huidige atlas is inmiddels 6 jaar oud. Bij de recente aanbesteding is er voor gekozen om de atlas te moderniseren. Zowel de architectuur als de “look and feel”. Dit met de ambitie de Atlas Leefomgeving infrastructuur een voorziening te laten zijn die een rol speelt in het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). Daar wordt nu hard aan gewerkt.

In deze presentatie geven we inzicht in de ontwikkelingen en wat er gerealiseerd is. Veel van de aanpassing hebben te maken met de architectuur en zijn niet meteen zichtbaar voor de gebruikers. Onder de motorkap is ondertussen al veel gebeurd.
We horen graag van u, waar de grootste behoefte ligt. Makkelijker aansluiten of meer realtime informatie (sensoren) of 3D en virtual reality. En is het niet tijd voor een nieuwe naam voor de Atlas Leefomgeving?
Het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) is in ontwikkeling, maar de wereld staat niet stil. Er komen veel technologische veranderingen op de maatschappij af. Die moeten in de toekomst een plaatskunnen krijgen bij het digtiaal stelsel.

Denk aan bijvoorbeeld de ontwikkelingen van 3D, apps, big data, augmented reality, kunstmatige intelligentie, sensordata. Ook infographics bieden mogelijkheden voor het ontsluiten van data, naast het tonen van kaarten. Welke kansen zijn er voor het DSO rondom deze ontwikkelingen en hoe kunnen we hierop vooruit lopen? In deze sessie gaan we een aantal ideeën inventariseren. Later werken we deze mogelijk uit als innovatieproject die binnen de atlas als schets kunnen dienen (learning by doing).

Workshopleiders: de heer M. Grothe van Geonovum; de heer V. van Katwijk en de heer A. de Ruijter ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Doelgroep: Gericht op zowel aanbieders- als gebruikers van informatie uit een van de atlas portalen. We richten ons hiermee op lokale initiatiefnemers of milieuorganisaties aan de gebruikerskant. Tegelijkertijd richten we ons ook op mensen met visie vanuit de aanbodkant. Zij weten wat er nodig is om in het digitaal stelsel omgevingswet de informatie bruikbaar en beschikbaar te krijgen.


Uw onderwerpen