De familie Atlassen in de praktijk van het HBO onderwijs: wat kan er mee!

Met deze interactieve sessie lichten we het gebruik van de familie Atlassen toe.

We tonen het werkproces van vraag met data naar informatie en besluit. We hopen op eigen voorstellen en casussen vanuit het publiek. 1 casus die aan de orde komt zijn de gezondheidskaarten van de provincie Noord Brabant.

De workshop wordt begeleid door de heer M. de Bakker van de HAS University of Applied Sciences.

Doelgroep:

  • GGD
  • gemeenten
  • provincies
  • commissie MER
  • ruimtelijk domein
  • omgevingsdiensten

Uw onderwerpen